Back to Data & Privacy

Privacy Policy

Politika zasebnosti za namene zaposlovanja

Družba Bisnode, kot upravljavec podatkov, za namene izvajanja in poenostavitev postopka izbire kandidatov za zaposlitev uporablja zaposlitveno platformo Teamtailor, ki je ponudnik storitve ter hkrati obdelovalec podatkov.

Pomembno nam je, da se uporabniki zaposlitvene platforme počutijo varno ter so hkrati ustrezno obveščeni o načinu ravnanja z njihovimi osebnimi podatki v izbirnem postopku za zasedbo prostega delovnega mesta.

Prizadevamo si ohraniti najvišji možni standard na področju varstva osebnih podatkov.

Osebne podatke uporabnikov obdelujemo ter jih varujemo, na način, kot je to podrobno navedeno v tej politiki.

Skupno upravljanje

Družba Bisnode je del Bisnode Skupine, kjer so vse članice v lasti Bisnode AB na Švedskem. Vse družbe znotraj Bisnode Skupine tesno sodelujejo pri razvoju produktov oziroma rešitev, prav tako pa so družbam v Skupini skupne tudi številne druge funkcije, ki so pomembne za delovanje Skupine.

Ker članice Bisnode Skupine skupaj določajo namene in načine obdelave osebnih podatkov, so se dogovorile, da bodo sklenile dogovor o skupnem upravljanju skladno s členom 26 GDPR.

Zbiranje osebnih podatkov

Bisnode v izbirnem postopku za zasedbo prostega delovnega mesta, obdeluje osebne podatke posameznikov, ki jih, kot uporabniki zaposlitvene platforme, posredujejo družbi Bisnode.  

Kdaj in kako zbiramo osebne podatke

Osebne podatke zbiramo od uporabnikov zaposlitvene platforme, ko:

 • oddajo prošnjo za določeno delovno mesto, objavljeno preko platforme; 
 • uporabijo platformo, da se povežejo z nami, tako da jih lahko obravnavamo v primeru, če bomo v prihodnje imeli zanje ustrezno zaposlitev;
 • nam nekatere osebne podatke posredujejo preko klepeta »chata«, ki je del platforme;

V nekaterih primerih lahko zaposleni v družbi Bisnode podajo priporočila glede potencialnega prijavitelja na prosto delovno mesto. V takšnem primeru nam lahko posredujejo nekatere osebne podatke o takšnem posamezniku. V takšnem primeru se bo tak posameznik obravnaval kot uporabnik platforme in bil o takšni obdelavi osebnih podatkov obveščen.

Vrste osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo

Kategorije osebnih podatkov, ki se lahko zbirajo:

 • ime in priimek posameznika;  
 • naslov,
 • telefonska številka;
 • elektronska pošta;
 • podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah;  
 • slike;
 • videoposnetki;
 • podatki oziroma povezava do računa Facebook in LinkedIn ter
 • številni drugi podatki, ki jih posamezniki pošljejo oziroma posredujejo družbi Bisnode z namenom sodelovanja v izbirnem postopku za zasedbo prostega delovnega mesta.

Zbirajo in obdelujejo se samo podatki, ki so pomembni in relevantni v samem izbirnem postopku za zasedbo prostega delovnega mesta.

Namen in zakonitost obdelave

Osebni podatki posameznikov, ki se prijavijo na razpis za prosto delovno mesto, se obdelujejo z namenom izvedbe izbirnega postopka in zaposlitve kandidata na prosto delovno mesto.

 Osebni podatki posmeznikov, ki pošljejo prijavo oziroma ponudbo za zaposlitev se obdelujejo za namene evidentiranja oseb, ki iščejo zaposlitev in želijo, da njihovo prijavo obdelujemo zaradi morebitnih potreb po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki bi ustrezale posameznemu iskalcu zaposlitve.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov kandidatov za zaposlitev

Zakonska obveznost upravljavca

Bisnode bo zbiral in obdeloval osebne podatke posameznikov, ki so kandidati za posamezno prosto delovno, z namenom izbrati ustreznega kandidata za prosto delovno mesto.

Navedena pravna podlaga se uporablja tudi v primeru, ko je govora o hrambi osebnih podatkov neizbranih kandidatov. Vse podatke izbrišemo po poteku 30 dni od obvestila kandidata, da ni bil izbran v posameznem izbirnem postopku, v kolikor tak kandidat ni podal privolitve, da njegovo prijavo upoštevamo v primeru drugih zaposlitvenih priložnosti v družbi Bisnode, ki bi se utegnile pojaviti v bližnji prihodnosti.

Soglasje

Bisnode zbira podatke jih obdeluje na podlagi soglasja, kadar uporabniki zaposlitvene platforme:

 • pošljejo ponudbo za zaposlitev (CV,...) v primerih, kadar nismo objavili prostega delovnega mesta;
 • posredujejo več podatkov, kot se zahteva v sami objavi za prosto delovno mesto;
 • želijo in se strinjajo, da podatke, katere so nam poslali hranimo ter jih obdelujemo v primerih, ko se pojavijo druge zaposlitvene priložnosti v družbi Bisnode, za katere bomo menili, da ustrezajo profilu kandidata.

Dano soglasje se lahko kadarkoli prekliče, brez kakršnihkoli posledic.

Uporabniki se morajo zavedati, da se pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov spremeni v primeru, če vlogo (npr. ponudbo za zaposlitev) začnemo obdelovati, na način, kot je to navedeno v prejšnjem členu.

Shranjevanje in prenosi

Osebni podatki, ki jih zberemo preko zaposlitvene platforme, se obdelujejo v EU/EGP. V kolikor pa bi se v določenih primerih obdelovali zunaj EU/EGP pa prenos podatkov poteka ob uporabi priporočenih mehanizmov za prenos, kot so Ščit zasebnosti in standardne pogodbene klavzule.

 

Kako dolgo Bisnode obdeluje in hrani vaše podatke

Vse osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo skladno z določili relevantne zakonodaje in le toliko časa, kolikor je potrebno, da dosežemo namene, zaradi kateri so bili podatki zbrani.

Kadar čas hrambe osebnih podatkov predpisuje zakon, jih hranimo skladno z določili tega zakona.

Kadar gre za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov na podlagi izrecne privolitve, bomo osebne podatke hranili trajno oziroma do preklica veljavne privolitve. V primeru, da pride do izpolnitve namena, za katerega smo podatke obdelovali, pa bomo osebne podatke izbrisali četudi posameznik ne bo podal preklica privolitve.

Lokalna država (pravna oseba/osebe) - čas, kako dolgo bomo hranili vaše podatke

Avstrija (Bisnode D&B Austria GmbH, Bisnode Austria GmbH) 6 mesecev

Belgija (Swan Insights NV) 24 mesecev

Hrvaška (Bisnode d.o.o. Hrvaška) 3 mesece

Češka (Bisnode Česká republika, as) 3 mesece

Danska (Bisnode Danmark A / S) 6 mesecev

Estonija (Bisnode Estonia AS) 12 mesecev

Finska (Bisnode Finska OY) 24 mesecev

Nemčija (Bisnode Deutschland GmbH, Bisnode D&B Deutschland GmbH) 6 mesecev

Madžarska (Bisnode Magyarország Kft., Bisnode D&B Magyarország Kft.) 12 mesecev

Latvija (SIA Datu Serviss) 36 mesecev

Norveška  (Bisnode Norge AS) 12 mesecev

Poljska (Bisnode Polska Sp z.o.o) 3 mesece

Srbija     (Bisnode d.o.o. Srbija) 3 mesece

Slovaška (Bisnode Slovensko s.r.o.) 6 mesecev

Slovenija (Bisnode Slovenija d.o.o.) 1 mesec

Švedska (Bisnode Sverige AB, Bisnode AB) 24 mesecev

Švica (Bisnode D&B Schweiz AG) 6 mesecev

 

3. Pravice uporabnikov

GDPR vam zagotavlja spodaj navedene pravice. V skladu z GDPR bo vaša zahteva obdelana v roku 30 dni od prejema potrebnih informacij. Če je vaša zahteva zapletena oziroma so podani kakšni drugi utemeljeni razlogi, lahko to obdobje podaljšamo za največ dva meseca, vendar vas bomo o tem predhodno obvestili.

 • Pravica do dostopa. Pravico imate vedeti, ko pri nas obdelujemo vaše osebne podatke. Ob prvem zbiranju ali uporabi vaših podatkov bi morali biti obveščeni. Prav tako imate stalno pravico do dostopa, kar pomeni, da lahko kadar koli želite, zahtevate informacije o obdelavi svojih podatkov. Obvestili vas bomo tudi o kategorijah prejemnikov, s katerimi smo delili vaše podatke. V nekaterih primerih lahko, na primer, če se pri nas zgodi kršitev podatkov (ali podobno), pričakujete, da boste od nas prejeli posebne informacije. Informacije, ki vam jih posredujemo, so brezplačne in v pisni ali elektronski obliki. Naša obveznost je, da pojasnimo, zakaj obdelujemo vaše podatke in na kakšni pravni podlagi.
 • Pravica do popravka. Pravico imate, da nas prosite, da popravimo vse netočne podatke o vas. Prav tako imate pravico dodati kakršne koli manjkajoče podatke, ki so za nas pomembni. Odgovorni smo za vzdrževanje pravilnih in ažurnih podatkov.
 • Pravica do izbrisa. V naslednjih primerih imate pravico zahtevati, da se v celoti odstranijo vaši podatki iz naše baze podatkov:
 • Pravica do omejitve obdelave. Pravico imate zahtevati, da se obdelava vaših osebnih podatkov v določene namene omeji. To pomeni, da ne bomo več uporabljali vaših podatkov za omenjene namene. Pravica do omejitve velja na primer, če najdete napačne zapise in ste nas prosili, da jih popravimo. V takih primerih imate pravico zahtevati, da podatkov ne obdelujemo, medtem ko preverjamo njihovo pravilnost. Ko bodo podatki popravljeni in potrjeni, boste obveščeni in omejitev je mogoče odstraniti.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov. V določenih situacijah ste svoje podatke posredovali neposredno. Za tovrstne podatke imate pravico, da jih pod določenimi pogoji prenesete iz naše baze podatkov v bazo podatkov drugega upravljavca.
 • Pravica do ugovora. Pravico imate ugovarjati določenim vrstam obdelave podatkov. Vašemu zahtevku bomo ugodili, v kolikor bodo izpolnjeni zakonski razlogi za takšno ravnanje.
 • Pritožbe. Če menite, da obdelujemo vaše podatke brez ustrezne pravne podlage, imate pravico, da vložite pritožbo pri nacionalnem organu za varstvo podatkov. Ta organ bo prejel vašo pritožbo in preučil, kaj je treba storiti v naslednjem koraku.
 • Podatki za naš namen niso več potrebni
 • Soglasje za obdelavo podatkov ste umaknili
 • Vaši podatki se uporabljajo nezakonito
 • Izbris podatkov je potreben za izpolnitev zakonske obveznosti.

Če zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo, bomo morali o tem izbrisu obvestiti prejemnike teh podatkov, če je to uporabljivo. Potrebno pa je tudi vedeti, da obstaja nekaj izjem glede pravice do izbrisa podatkov, in sicer takrat, ko je potrebno zaščititi druge temeljne pravice.

4. Zaščita podatkov

V družbi Bisnode sprejemamo številne ukrepe, ki prispevajo k temu, da lahko zagotavljamo varno obdelavo osebnih podatkov uporabnikov in drugih posameznikov.

Ne glede na to, pa se prenos podatkov z uporabo interneta in mobilnih omrežij ne more opraviti brez vsakršnega tveganja, zato je pomembno, da uporabniki s svojimi podatki ravnajo odgovorno in poskrbijo za ustrezno zaščito svojih podatkov.

Uporabnik platforme je dolžan skrbeti za to, da ostanejo njegova gesla in ostali podatki vezani na prijavo v sistem znani zgolj njemu.

5. Prenos osebnih podatkov na tretjo osebo

Osebnih podatkov posamenikov, ki so uporabniki zaposlitvene platforme, ne bomo prodali ali kako drugače prenašali tretjim osebam. Osebne podatke lahko prenesemo na:

 • naše izvajalce in podizvajalce, ki delujejo kot naši obdelovalci in podobdelovalci v skladu z našimi navodili (na primer platforma Teamtailor ter njihova podjetja za obdelavo in zaposlovanje);
 • državne organe in druge pristojne organe, v kolikor imajo takšni pridobitelji za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

V kolikor bi obstajala podlaga za prenos osebnih podatkov, bi jih lahko prenesli le tretjim osebam, katerim zaupamo in kateri zagotavljajo vsaj enak nivo varstva osebnih podatkov, kot ga zagotavljamo sami.

Pogodbene partnerje izbiramo previdno in z namenom, da lahko zagotovimo, da bodo osebni podatki uporabnikov obdelani v skladu z veljavno zakonodajo.

 

6. Agregirani podatki (ne omogočajo identifikacije) in analize

Agregirani podatki so lahko predmet delitve s tretjimi osebami. Agregirani podatki so v takih primerih sestavljeni iz informacij, ki so bile zbrane prek platforme, in lahko na primer vsebujejo statistiko internetnega prometa ali geografsko lokacijo, ki je nastala pri uporabi storitve. Agregirani podatki ne vsebujejo nobenih informacij, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za identifikacijo posameznih oseb in zato niso osebni podatki.

Bisnode lahko izdela analizo uporabe zaposlitvene platforme, vendar zgolj na podlagi podatkov, kateri ne omogočajo identifikacije posameznika. Za namene izdelave takšne analize lahko podatke zbiramo od drugih medijev, na katerih objavljamo svoje zaposlitvene oglase preko navedene platforme, kot so Facebook, LinkedIn in podobno.

 

7. Piškotki

Ko uporabniki uporabljajo storitev, se podatki o uporabi lahko shranijo kot piškotki. Piškotki so pasivne besedilne datoteke, ki so med uporabo storitve shranjene v internetnem brskalniku na uporabnikovi napravi, kot so računalnik, mobilni telefon ali tablični računalnik. Piškotke uporabljamo za izboljšanje uporabnikove uporabe storitve in za zbiranje informacij na primer o statistiki uporabe storitve. To se stori za zagotovitev, vzdrževanje in izboljšanje storitve. Podatki, ki se zbirajo prek piškotkov, so v nekaterih primerih lahko osebni podatki in jih v takšnih primerih urejajo naše informacije o piškotkih.

Privzeto so nastavljeni samo strogo potrebni piškotki.

Uporabniki lahko kadar koli omogočijo ali onemogočijo uporabo piškotkov s spreminjanjem lokalnih nastavitev v svojih napravah. Onemogočanje piškotkov lahko vpliva na izkušnjo storitve, na primer onemogoči nekatere funkcije v storitvi.

8. Spremembe

Politiko zasebnosti za namene zaposlovanja bomo redno pregledovali ter posodabljali. Najnovejša različica bo vedno na voljo znotraj zaposlitvene platforme. Šteje se, da je nova različica sporočena uporabnikom, ko je uporabnik prejel e-poštno sporočilo, v katerem je bil uporabnik obveščen o novi različici (z uporabo e-pošte, ki jo je uporabnik navedel v povezavi z uporabo storitve).

9. Kontakt

Za vprašanja, dodatne informacije o ravnanju z osebnimi podatki ali za stik z nami v drugih zadevah, uporabite obrazce v Teamtailorju, več o tem preberite tukaj ali nas kontaktirajte na dpo.si@bisnode.com.

 

Teamtailor

Career site by Teamtailor